Tradiční příchod Tří králů do Českých Budějovic 2016

Primátor Jiří Svoboda popřál malým koledníkům úspěch při tradiční Tříkrálové sbírce. Společně s primátorem přímo na náměstí koledníkům požehnal biskup Pavel Posád. Tříkrálovou sbírku primátor podpořil svou záštitou.