Transparentní veřejné zakázky si město zaslouží

Krátce po komunálních volbách se noví představitelé města rozhodli splnit avizovanou prioritu, že vytvoří podmínky pro realizaci zcela transparentního systému zadávání veřejných zakázek. Po téměř půlroce intenzivní práce předloží novelizovanou směrnici její autor, náměstek primátora Kamil Calta, ke schválení radním koncem června. V těchto dnech ji předal představitelům města do připomínkového a schvalovacího procesu.

Oficiální název dokumentu je Směrnice Rady města České Budějovice o postupu při zadávání veřejných zakázek. Jejím smyslem je upravit postup při plánování veřejných zakázek či při administraci zadávacích řízení. Směrnice také vyjmenovává kompetence a pravidla pro přípravu nezbytné dokumentace a ukazuje, jaký má být postup při zadávání veřejných zakázek. Kromě dalších oblastí jsou v ní obsaženy závazná hodnotící kritéria.  

Klíčovým bodem směrnice je postup při zadávání veřejných zakázek. „Tento postup definuje například potřebu samotné veřejné zakázky, kterou jsou myšleny pouze akce se schváleným investičním nebo věcným záměrem a současně je zajištěno jejich finanční krytí. Dále sem patří tvorba kvalifikační a zadávací dokumentace, což je zpracování expertiz a auditů. Nechybí tu ani pregnantně vymezený a podle finanční náročnosti akce i adresně konkretizovaný institut schvalování veřejných zakázek. Ve směrnici jsou definována i velice jasná hodnotící kritéria, jejichž základem je ekonomická výhodnost nabídky a nejnižší nabídková cena,“ konstatuje náměstek primátora Kamil Calta.

Zároveň zdůrazňuje další nesmírně důležitý aspekt hotového dokumentu, kterým je informační list každé jednotlivé zakázky. „List bude obsahovat informace od zahájení procesu zadání veřejné zakázky, přes podpis příslušných smluv až po samotné ukončení realizace, což povede k naprosto transparentní kontrole každé veřejné zakázky,“ říká náměstek.  

Součástí nové směrnice, kterou mají nyní k dispozici představitelé města k připomínkám a doplněním, je i řada příloh. Najdou tam například principy potřebnosti, konečných nákladů, informační podpory, kvalifikace a hodnocení, či odpovědné ceny.

Zřejmě nejvýznamnější část je příloha týkající se principů zadávání a realizace veřejných zakázek.   „Transparentnost zakázek rozhodně není jen planý slib před volbami. Důkazem je právě tato předkládaná novela. Radnice si nemůže dovolit doplácet na nehospodárných veřejných zakázkách. Nový dokument má vysoké ambice a věřím, že našemu městu přinese mnoho pozitivního,“ dodává náměstek Kamil Calta.

Definitivní znění nové směrnice projedná a schválí rada města na svém zasedání 22. června 2011,“ doplňuje primátor Juraj Thoma.