Třebotovice a Kaliště budou mít své zastoupení na radnici

„Zavázali jsme se, že posílíme podíl občanů na správě města. Naše spolupráce s místními spolky v minulém volebním období ukázala, že se najdou aktivní lidé, kteří se sice nechtějí přímo zapojovat do politiky v rámci zastupitelstva, ale není jim lhostejné jejich okolí a místo jejich bydliště a rádi by pro něj něco udělali. Nyní plníme svůj slib a dáváme jim příležitost,“ uvedl 1. náměstek primátora Juraj Thoma (HOPB).

Jako pilotní projekt pro posílení místní samosprávy byly vybrány místní části Třebotovice a Kaliště, odkud se více než dvacet let ozývají stížnosti, že na tuto budějovickou exklávu oddělenou od města územím Dobré Vody radnice zapomíná. Podle toho, jak se zvolené řešení osvědčení, rozšíří se i do jiných částí města, které projeví zájem.

„Původně jsme zamýšleli pro Kaliště a Třebotovice zřídit osadní výbor se všemi pravomocemi, jak to umožňuje zákon o obcích. Osadní výbor má výjimečné postavení, jeho předseda nemusí být zastupitelem, ale přesto může vystupovat bez omezení na zastupitelstvu, má vyšší pravomoci a především zastupitelstvo nemůže rozhodovat o dění v dané části města bez projednání s osadním výborem. Oproti tomu výbor zastupitelstva dává jen doporučení a na rozdíl od osadního výboru jeho předsedou musí být člen zastupitelstva,“ vysvětlil Thoma. Protože se vznikem osadního výboru jsou ale spojené i jisté administrativní úkony, které se místních obyvatel dotknou, proběhla před finálním rozhodováním místní anketa, zda by o tuto formu samosprávy lidé stáli. „Výsledky jsou ale poněkud rozpačité, a tak jsme se v reakci na tuto anketu rozhodli pro vznik klasického výboru zastupitelstva města pro záležitosti Kaliště a Třebotovic.“

Ankety o zřízení osadního výboru se v Třebotovicích zúčastnilo 94% obyvatel, v Kalištích 70%. Výsledky za obě části dohromady byly 104 hlasy pro zřízení osadního výboru (41,9%), proti 142 (57,3%), 2 hlasy byly neplatné.

„Nechceme samozřejmě lidem za každou cenu vnucovat něco, o co nestojí, ale myslíme si, že jako novinku a pilotní projekt i tuto formu zapojení občanů do rozhodování musíme zkusit. Chopí-li se toho správní lidé, dokážou přesvědčit ostatní, že i lokální samospráva má smysl a že je lepší ji vzít do vlastních rukou, než nechávat o místě, kde žijí, rozhodovat jiné,“ dodal Thoma.

Výbor zastupitelstva města pro záležitosti Třebotovic a Kaliště zřídí hlasováním zastupitelé města na svém zasedání 25. března. Ti také ze svých řad zvolí předsedu tohoto výboru a na dalším zasedání, 13. května, jmenují ostatní jeho členy, kteří však zastupiteli být nemusejí a budou výlučně z Kališť a Třebotovic. „Předpokládáme, že ostatní členové budou jmenováni zastupitelstvem právě z řad obyvatel Kaliště a Třebotovic, v počtu po pěti z obou částí,“ uzavřel Thoma.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 12. 3. 2019.