Trhy na Piaristickém náměstí

Tradiční oblíbené trhy na Piaristickém náměstí budou nadále pokračovat v zavedeném režimu, to znamená každý čtvrtek a v sobotu ( za podmínek dodržování rozestupů mezi jednotlivými osobami, používání roušek, využití volně dostupné dezinfekce)

Provozní řád trhu na Piaristickém náměstí platný od 1.1.2020, schválený RM České Budějovice dne 25.11.2019, usnesením č. 1592/2019

Vzhledem k tomu, že s účinností od 12.4.2021 schválila vláda mimořádná opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona a tím dochází i k některým změnám, tj. zákaz se nově nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, semen, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, a to s tím, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,

c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

d) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci,

e) zakazují se stoly a místa k sezení,

 

ZRUŠENÍ TRHU  NA  PIARISTICKÉM  NÁMĚSTÍ  V  UVEDENÝCH TERMÍNECH:

31.7.2021 (centrum města bude uzavřeno z důvodu sportovní akce RUNTOUR 2021)

7.8.2021 (proběhne Jihočeský jazzový festival)

28.8.2021 (proběhne festival Město lidem, lidé městu

Kontakt: Martina Dětáková, tel. 386 802 510

 

Stránka byla upravena uživatelem Hana Zemanová, 14. 7. 2021.