Trhy se přesunou z Piaristického na náměstí Přemysla Otakara II. - uzavírky komunikací

Z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci objektu solnice na Piaristickém náměstí a s tím souvisejícím zachováním bezpečnosti prodejců a návštěvníků, bude tradiční trh v termínu od 25.5. až 26.6.2017 přemístěn na náměstí Přemysla Otakara II. Tam se bude konat v obvyklých dnech, což je ve čtvrtek a v sobotu. Pouze 3.6.2017 nebude, protože se koná sportovní akce ½ Maraton.

„Zrušit oblíbené trhy bez náhrady bylo nepřípustné, protože se těší velké oblibě, takže jsme zvolili jejich dočasný přesun. Práce na obnově historické solnice, kde by měla vzniknou restaurace, začnou v podstatě pod zemí, kde bude veden produktovod. Tam budou uloženy inženýrské sítě a trubky pro pivo a chladivo. Tyto technologie budou zásobovat z objektu v Hroznové ulici zmiňovanou restauraci,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Podhola.

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku místní komunikace - části jižního chodníku v ulici Hroznová (naproti objektu Hroznová 187/34) a dále úplnou uzavírku místní komunikace (vozovka) v ulici Hroznová (před objektem Hroznová 187/34) v pro zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu po dobu provádění výkopových prací pro pokládka sítí – viz DIO.

Termín:      chodník      22. 5.  – 9. 6. 2017

                 vozovka     27. 5. – 28. 5. 2017      

DIO 1

DIO 2

DIO 3