Třídit ano, ale důsledně

V naprosté většině lidé třídí odpad správně, ale občas se stane, že například do nádoby na papír odloží komunální odpad.

„Posádka svážející papír nemůže pak toto vysypat do separace, protože v nádobě převažuje komunální odpad. Takové stanoviště je zapsáno do evidence problémových a pro kontejner je následně posláno svozové vozidlo pro komunální odpad. Město, prostřednictvím pracovníků odboru správy veřejných statků, stanoviště sleduje. Není to naštěstí častý jev a lidé jsou opravdu spíše ukáznění a odpad třídit chtějí,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že aktuálně je po městě rozmístěno celkem 1244 nádob na separovaný odpad, z toho 461 na papír, 401 na plast a 382 pro odložení skla.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 30. 9. 2019.