Tým pro přípravu ÚP ČB

Pořizovatel ÚP ČB – Odbor územního plánování

Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru

Bc. Jakub Malý, pořizovatel – koordinátor ÚP ČB

Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem ÚP ČB dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

              Mgr. Juraj Thoma

Konzultant pro ÚP ČB

              Ing. arch. Pavel Grasse

Zpracovatel ÚP ČB – Institut regionálních informací, s.r.o.

Ing. arch. Michal Hadlač, vedoucí realizačního týmu zpracovatele

Ing. Otakar Hornoch, odborník v oboru dopravní stavby

Ing. David Mikolášek, odborník v oboru ÚSES

Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc., odborník v oboru SEA

RNDr. Lukáš Merta, Ph. D., odborník v oboru Natura 2000

Pracovní skupina pro ÚP ČB – jmenována RM dne 19. 8. 2019

Mgr. Juraj Thoma, 1. náměstek primátora pro územní plán, strategický plán a rozvoj, kulturu, Jihočeské divadlo, p. o.

Ing. Luboš Lacina, vedoucí Odboru územního plánování

Bc. Jakub Malý, pořizovatel – koordinátor

Ing. arch. Michal Hadlač, vedoucí týmu zpracovatele ÚP ČB

Ing. arch. Vladimír Dolejšek, zástupce Útvaru hlavního architekta

Ing. Dagmar Baumruková MPA, zástupce za Strategický plán města České Budějovice 2017 - 2027

Ing arch. Miroslav Vodák, předseda komise rady města pro architekturu a územní rozvoj

Komise pro přípravu ÚP ČB – jmenována RM dne 25. 11. 2019

Mgr. Juraj Thoma (HOPB), předseda komise

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek (Spol. pro Budějovice Lidovci a TOP 09), člen komise

RSDr. Petr Braný (KSČM), člen komise

Ing. Petr Maroš (ODS), člen komise

Mgr. Viktor Lavička (ANO), člen komise

Ing. Jan Mádl (STAN a ČiB), člen komise

Zuzana Kudláčková (Piráti), člen komise

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 27. 4. 2022.