Tým pro přípravu ÚP ČB

Pořizovatel ÚP ČB – Odbor územního plánování

Ing. Pavla Kodadová, vedoucí odboru

Bc. Jakub Malý, pořizovatel – koordinátor ÚP ČB

Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem ÚP ČB dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

  

Konzultant pro ÚP ČB

              Ing. arch. Pavel Grasse

Stránka byla upravena uživatelem Jiří Chlebana, 12. 12. 2022.