U sídliště vznikla přírodní oáza

Obnova Lišovského rybníka, který leží nedaleko sídliště Máj v sousedství Zavadilky a jehož stav byl nevyhovující, začala letos na jaře. „Na pozemcích v majetku města vedených jako vodní a ostatní plochy byly provedeny udržovací práce na vodní nádrži. Obnovila se jejich funkce, došlo k zesílení hráze, opravě naháněcích a odtokových stok včetně úprav pláně nádrže, k pokácení dřevin a k břehovým úpravám. Nově je tam vybudován i ostrov a je velmi pravděpodobné, že se stane vhodným místem pro hnízdění ptáků. Hráz nad úrovní běžné hladiny je oseta travním semenem,“ popisuje náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že rozsah plochy odstraňované zeleně byl 1200 m2.

Mimo plochu navrhovaných úprav zůstaly na místě zdravé stromy, například dub letní, bříza bělokorá, vrba křehká, borovice lesní a osika obecná. Obnova rybníka a jeho okolí, které jistě přiláká milovníky přírody, stála 1,9 milionu korun.  

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 25. 6. 2020.