U Vrbenských rybníků se budou kácet stromy

Krajský úřad vyhověl žádosti městské společnosti Lesy a rybníky a povolil kácení dřevin v době vegetačního klidu rostoucích mimo les v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky. Důvodem je realizace Projektu opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci na rybnících Domin a Bažina. Po dohodě s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR bude na vhodném místě ponechána dřevní hmota z pokácených dubů. Stavba zahrnuje opravu a opevnění ostrovů, odbahnění rybníků a vybudování nových objektů pro úpravu manipulace s vodou přepouštěním z rybníku Domin do rybníků Bažina a Nový Vrbenský, výstavbu sjezdu a dočasné panelové komunikace. Projekt zajistí revitalizaci soustavy rybníků, které jsou také součástí evropsky významné lokality NATURA 2000. Zmiňované vodní plochy patří v této oblasti k těm nejvýznamnějším a primárně slouží předmětům ochrany, kterých je celá řada. Jsou ale silně eutrofizovány, ostrovy jsou rozplaveny, potravní a kyslíkové poměry hraniční a manipulace s vodou je technicky velmi problematická, proto se tyto problémy musejí vyřešit.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 3. 1. 2020.