Uchazeči o projekt na kasárna mají šanci ještě do 7. července

Lhůta pro registraci zájemců, kteří mají v úmyslu předložit městu projekty na revitalizaci někdejších kasáren ve Čtyřech Dvorech vyprší ve čtvrtek 7. července v 8. 00 hodin.  „Rada města schválila náplň zadání soutěže na svém červnovém jednání a od 20. června. běží lhůta, ve které se musejí případní zájemci zaregistrovat. Po uplynutí termínu nebude město další přihlášky přijímat. Zadání soutěže je  nastaveno tak, aby  z pohledu města jako zadavatele soutěže byly přihlášené projekty v souladu s platným územním plánem města. Uchazeči musejí ve svých návrzích zohlednit fakt, že konečné řešení  by mělo znamenat v podstatě vytvoření nového městského čtvrťového centra s bezprostředním dopadem na téměř 40 tisíc obyvatel žijících v sídlištích v sousedství bývalých kasáren,“ sdělil náměstek primátora Juraj Thoma. Jak dále uvedl, lhůta pro podání projektů pro registrované uchazeče končí 22. července, jejich vlastní vyhodnocení  bude v kompetenci Rady města a veřejnost by měla výsledek znát do konce září . Kromě zmíněných kritérií budou radní dále  posuzovat podnikatelský plán každého uchazeče, návrh na vypořádání majetkových vztahů v území, investiční a urbanistické řešení,  rozdělení rizik projektu , poskytnutí záruk za jeho realizaci a reference jednotlivých uchazečů z obdobných projektů. „Do pátku 1. července. se zaregistrovali tři uchazeči. Dva jsou z Českých Budějovic, jeden z Prahy. Podle předběžných konzultací však očekáváme minimálně ještě jednoho uchazeče,“ prozradil  Thoma.