Udělení čestného doktorátu JČU N. Müllerovi

Čestným doktorátem ocenila dne 5. 6. 2017 v obřadní síni radnice Jihočeská univerzita mezinárodně uznávaného odborníka v oblasti fyzikální organické a bioorganické chemie Norberta Müllera.

Profesor působí jako vedoucí Ústavu organické chemie Univerzity Johannese Keplera v partnerském městě Linci. Současně je i garantem přeshraničního oboru biologická chemie, který v angličtině společně vyučuje rakouská univerzita s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity.

Slavnostního aktu se zúčastnil primátor města České Budějovice Jiří Svoboda.