Údržba tratě uzavře silnici č. III /10578 v místě železničního přejezdu P1130 v Hrdějovicích

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povoluje úplnou uzavírku silnice č. III/10578 v místě železničního přejezdu P1130 v katastrálním území Hrdějovice z důvodu provádění údržby tratě – železniční přejezdy – přejezdu P1130 Hrdějovice Sokolovna.

Termín uzavírky je od 25. 4. od 7:00 hodin nepřetržitě do 26. 4. 2017 do 20:00 hodin.

Objízdná trasa: (viz DIO) v úseku III/10575 - III/10576 Luční – I/3 Pražská – MK Nemanická ČB V opačném směru v opačném pořadí. Spoje VLAD  - průjezd povolen beze změn. DPM ČB - průjezd povolen beze změn.

Po celou dobu trvání bude lokalita, včetně všech dotčených pozemních komunikací, řádně označena dopravním značením.

DIO 1

DIO 2