Úřední deska

Ukončení aktualizace BPEJ

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Oddělení pozemkových úprav oznamuje ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek, viz příloha

Vyvěšeno: 
29.07.2020 - 14.08.2020

Seznam příloh