Ulice Československých legií bude opravena

K veřejným prostranstvím a komunikacím v Suchém Vrbném, které postupně procházejí rekonstrukcí ,  patří i ulice Československých legií na pravém břehu Dobrovodské stoky v úseku od zahrádek po ulici J. Lomského. Kompletní obnova se týká konstrukčních vrstev komunikace a přilehlých chodníků a jejich povrchů včetně vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Provedena bude výměna stávajících kanalizačních stok a vodovodních řadů, které jsou na konci své životnosti i veřejných částí jejich domovních přípojek a veřejného osvětlení. Součástí stavby bude rekonstrukce odlehčovací komory na kanalizačním řadu a stavební úpravy výústního objektu do Dobrovodské stoky. Z důvodu stavebních prací bude komunikace úplně uzavřena od 22. listopadu 2010 do 30. června 2011. Objízdné trasy nejsou stanoveny. V Suchém Vrbném budou dále postupně obnoveny komunikace a prostranství v ulicích E. Beneše v úseku Ledenická - A. Kříže, Puchmajerova a Vančury. 

Projekt je zařazen v tematickém Integrovaném plánu rozvoje města a je už požádáno o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.