Ulice O. Nedbala možná dostane pruhy pro cyklisty

V současné době je přerušené územní řízení na rekonstrukci ulice Oskara Nedbala.

„Důvodem je prověření možnosti umístění, a to  po obou stranách komunikace, pruhů pro cyklisty, které momentálně v projektu nejsou a jsou tam místa na parkování. Podnět vznikl z pracovní skupiny věnující se cyklistické dopravě. Návrh vychází z faktu, že ani v současné době se podél této komunikace neparkuje, přitom je to důležitá spojnice mezi sídlišti Máj a Vltava,“ přibližuje další možné pozitivní opatření pro cyklistickou dopravu náměstkyně primátora Ivana Popelová.  

Kromě zástupců města se jednání pracovní skupiny pravidelně účastní i zástupci o.s. Cyklo Budějovice a Domovina.