Umění ve městě 2012

Umění ve městě 2012Pátý ročník tradiční sochařské výstavy UMĚNÍ VE MĚSTĚ bude zahájen 26. 6.2012 v 17.00 na náměstí Přemysla Otakara II. Výstava se mohla uskutečnit zejména díky podpoře Statutárního města České Budějovice a společnosti DV stav s.r.o.

V letošním ročníku své sochy představí šest výtvarníků napříč generacemi a sochařskými styly. Stále ale platí, že sochy budou umisťovány do dialogu s architekturou, obyvateli a návštěvníky města.

Před budovou radnice bude tomuto dialogu vystavena socha Malého Marťana od Jaroslava Rony. Marťan, který se ztratil a pláče, bude umístěn přímo na chodníku, bez jakéhokoliv soklu, jako by zde zrovna usedl. Další sochou na náměstí bude Archimedon od Lukáše Raise. Tato organická socha svými křivkami v kontrastu s industriálním materiálem trubek, vytváří zajímavé napětí. Třetí sochou je pak socha V-myšlení iniciátora celé výstavy Michala Trpáka. Jedná se o více jak čtyři metry vysokou hlavu, do které je možné vstoupit "vmyslet se" a ocitnout se tak v myšlení. Díky skleněným průzorům z nevratných lahví je navozena iluze malého katedrálního prostoru s vitrážemi.

Další tři sochy jsou umístěny poblíž Sokolského ostrova. Drapák Jaroslava Koléška je odvozen svým významem, ale i formou od stroje, je otázkou zda-li je to spíše stroj z počátku 20. století nebo stroj budoucnosti. To už bude ponecháno na představivosti lidí. Ve slepém rameni Malše bude umístěná socha pěti metrové chobotnice Elišky od Viktora Palúše. Eliška bude pro své jméno, monumentální měřítko, ale i fakt umístění ve sladkých vodách jistě předmětem rozsáhlých diskuzí. Na hotelu Budweis se potom objeví práce každoročně vystavujícího Jakuba Flejšara. Sedící figura poskládaná z dřívek. Struktura dřívek, které Flejšar už několik let formuje v lidské postavy, dostává v této soše sedícího muže monumentální rozměry. Její umístění na hotelu může sochu i architekturu navzájem obohatit a navázat na starou tradici sochy na fasádách domů.

Výstavu uvede teoretička umění Karolína Peštová a hudbou vernisáž doprovodí jíž tradičně Jakub Šafr a Swing trio Avalon.