Umění ve městě - zvláštní užívání komunikace

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povoluje zvláštní užívání komunikací pro umístění exteriérové výstavy "UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2017" v historickém centru:

Socha

Umístění

Termín

(vč. montáže a demontáže)

Vedeckofantastická bomba
alebo Holubica mieru

Zlatý most

5. 6. - 10. 10. 2017

Loď, ktorá sa plaví do neznáma…

Lannova tř. (točna ve slepé části)

5. 6. – 27. 9. 2017

Pes

nám. Přemysla Otakara II. (před radnicí)

5. 6. – 6. 10. 2017

Člověče, nezlob se!

nám. Přemysla Otakara II.
(vnitřní plocha)

5. 6. – 6. 10. 2017

Dne 15. 6. 2017 proběhne v jihozápadním rohu vnitřní plochy náměstí Přemysla Otakara II. krátký kulturní program v rámci uvedené exteriérové výstavy.