Umístění do domu pro seniory

Žádost podává občan, který je ve starobním nebo plném invalidním důchodu. Podmínkou umístění je snížená soběstačnost zejména z důvodu věku a potřeba pravidelné pomoci jiné fyzické osoby. 

Žádost se podává přímo na jednotlivé domovy pro seniory.

Jaké doklady musíte předložit:

- žádost na předepsaném tiskopise, podepsaná žadatelem
- vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele.
- aktuální výměr důchodu žadatele vydaný Českou správou sociálního zabezpečení.
- rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.

Formulář

Formuláře jsou k dispozici i v jednotlivých domovech pro seniory a na jejich webových stránkách, kde zájemci najdou i podmínky přijetí.

Kontakty

Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6, Č. Budějovice, tel. 385 521 296-7

Domov pro seniory Máj, Větrná 13, Č. Budějovice, tel. 388 902 111

Centrum sociálních služeb, Staroměstská 2469/27, Č. Budějovice, tel. 387 001 156

Upozorňujeme, že na umístění je nutno čekat, zájem žadatelů totiž několikanásobně převyšuje počet volných míst v těchto zařízeních.