Umístění do domu s pečovatelskou službou

Žádost podává občan, který je ve starobním nebo plném invalidním důchodu a který má trvalý pobyt na území města České Budějovic. Podmínkou umístění potřeba sociální péče vzhledem k jeho věku, zdravotnímu stavu a soběstačnosti.

Žádost se podává odboru sociálních věcí magistrátu města, oddělení sociální pomoci na předepsaném tiskopise. Žadatel předloží i občanský průkaz.

Pokud žadatel splňuje podmínky přijetí do domu s pečovatelskou službou, je žádost zaevidovaná do pořadníku čekatelů. Na umístění je však nutno čekat, zájem žadatelů několikanásobně převyšuje počet volných míst v těchto zařízeních.

Formuláře

Potřebné formuláře najdete zde.

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Sýkorová, odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci
budova historické radnice, náměstí Přemysla Otakara II., vchod č. 3, přízemí, č. dveří 051b
tel.: 386 801 605, e-mail: SykorovaE@c-budejovice.cz

 

Úřední hodiny

pondělí

8:00 – 17:00

středa

8:00 – 17:00

pátek

8:00 – 11:30

Přehled domů s pečovatelskou službou

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 2. 7. 2020.