Soud potvrdil traviči z Klatovska trest za otrávení orlů mořských a krkavců

U okresního soudu ve Strakonicích v dubnu svědčila psovodka České společnosti ornitologické Klára Hlubocká, která v terénu pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech a podklady předává policii.

„Po dvaceti letech, kdy se zabýváme ptačí kriminalitou, jsme se dočkali. První rozsudek za pokládání otrávených návnad je pravomocný. Český stát se tak zařadil mezi země, které svoji přírodu chrání důsledně a svévoli travičů netolerují. Potenciální budoucí oběti mají naději, že si traviči své chování příště důkladněji rozmyslí. A my ostatní se můžeme těšit, že trávení jednou zmizí z naší přírody úplně,“ říká ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

V březnu 2019 měl muž otrávit dva orly mořské a dva krkavce velké u Mečichova na Strakonicku. V květnu toho roku byla provedena domovní prohlídka u podezřelého a byly u něj nalezeny přípravky s karbofuranem a endrinem. Z laboratorních analýz se zjistilo, že orli byli otráveni karbofuranem a krkavci endrinem.

Jeden z orlů mořských nalezených u Mečichova (okres Strakonice) v přelomovém případu, v němž byl poprvé pachatel uznán vinným. Foto: Klára Hlubocká

Muž byl uznán vinným ve všech třech bodech obžaloby – neoprávněné nakládání s volně žijícími zvířaty, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a týrání zvířat.

Česká společnost ornitologická má ptačí kriminalitu v hledáčku již od roku 2000. V roce 2017 zintenzivnila hledání otrávených návnad a jejich zvířecích obětí zřízením specializované terénní psí jednotky psovodky Kláry Hlubocké, která navštěvuje preventivně důležitá místa výskytu dravců, případně místa dřívějšího trávení. Kromě toho vyjíždí k případům na žádost policie či dalších institucí, případně na ohlášení občanů.

Psí jednotka ČSO v terénu pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech. Foto: Jitka Erbenová

Stovky zabitých ptáků

Jen za rok 2020 ČSO zaznamenala 51 nelegálně zabitých ptáků, většinou šlo o otravy. Od roku 2017, kdy existuje terénní psí jednotka, ČSO zdokumentovala a předala policii 99 případů, jejichž obětmi se stalo více než 250 ptáků. Letos je to už 25 případů se 75 ptačími oběťmi.

Traviči a pytláci k trávení zvířat nejčastěji používají zvláště brutální způsob usmrcení – nástrahu s nervovým jedem karbofuranem, po jehož požití zvíře umírá bolestivě v křečích, nemůže dýchat, bolestivě roztahuje křídla a svírá pařáty. Jed je nebezpečný a smrtelný i pro člověka. Vstřebává se i kůží či vdechnutím.

Samotné držení jedu karbofuranu je trestným činem a v celé Evropské unii je jeho držení zakázané už od roku 2008 pro jeho přílišnou jedovatost. Dříve se užíval jako pesticid v zemědělství. Několik kapek tohoto jedu dokáže spolehlivě usmrtit prakticky jakéhokoliv živočicha.

Jaká je motivace travičů? To zatím nevíme

Proč muž v tomto konkrétním případě pokládal otrávené návnady, to bohužel nevíme. K činu se nepřiznal a vinu odmítá.  Stále tedy můžeme pouze spekulovat o motivaci travičů. Obecně řečeno, můžeme se jen dohadovat, jestli travič nebo skupinka travičů cílí přímo na orly a další dravce, nebo se snaží zabít jiné predátory, ať už lišky, vydry nebo kuny. Zřejmě se chtějí zbavit zvířat, která podle jejich názoru škodí ostatním živočichům, přírodě nebo jim jen brání v jejich aktivitách. Mohou to tedy být osoby z řad myslivců, holubářů, rybníkářů či rybářů. Neznamená to, ale že všichni tito jsou traviči! Naopak jejich pomoc a svědectví je potřeba, aby byl jedinec-travič, pokud v jejich řadách je, dopaden.

Česká společnost ornitologická úzce spolupracuje s policií. Pes ČSO Victory a výsledek pátrání u obce Mastník v okrese Třebíč. Otráveno bylo pět kání lesních a liška. Foto: Klára Hlubocká

Děkujeme všem, kteří se na úspěšném vyšetření a ukončení tohoto případu podíleli!

 

Podezření na otravu. Jak poznat?

 • víc mrtvých zvířat pohromadě (dravci, krkavcovití, šelmy – dva a víc jedinců v okruhu 300 m)
 • podezřelá návnada (maso, vnitřnosti, vejce – zejména s viditelným fialovým zbarvením nebo posypané práškem či potřené béžovou emulzí)
 • mrtvé zvíře poblíž návnady
 • mrtvý hmyz na uhynulém zvířeti či návnadě
 • mrtvé zvíře v typické pozici (ptáci: křečovitě sevřené pařáty, roztažená nebo poloroztažená křídla; šelmy: leží na boku, natažené nohy, otevřená tlama, někdy hlava zvrácená dozadu)
 • mrtvá zvířata na otevřeném prostranství (nejsou pod elektrickým sloupem ani poblíž trati či silnice

Co dělat v případě nálezu?

 • Ničeho se nedotýkejte, s ničím nehýbejte, prohlídku provádějte pouze očima. Nenahýbejte se příliš blízko k mrtvým zvířatům nebo návnadám. Karbofuran se vstřebává i kůží a dýchacími cestami!
 • Nález nafoťte, zaznamenejte polohu a neprodleně oznamte na kontakty ČSO. Dále postupujte podle pokynů.
 • Volejte nejlépe okamžitě, i když chcete nález jen konzultovat (Klára Hlubocká 606 412 422 – i SMS, případně Zdeněk Vermouzek 773 380 285).
 • Volejte i v případě, že jste nález ohlásili někomu jinému (policii, ČIŽP, správě CHKO, …).
 • Nález lze oznámit i na nejbližším oddělení Policie České republiky.
 • Minimálně do předání se o nálezu nikomu nezmiňujte, pokud možno zůstaňte na blízku, abyste měli přehled, co se tam děje; případný pohyb dalších osob zaznamenejte. Informace a fotografie z místa nálezu nesdílejte na sociálních sítích!

 

zdroj: https://www.birdlife.cz/soud-potvrdil-travici-z-klatovska-trest-za-otrav...