Úplná uzavírka místní komunikace - ulice U Jeslí

Úplná uzavírka místní komunikace – ulice U Jeslí, České Budějovice

Termín  -  od 2. 11. do 5. 11. 2010

Důvod  -   stavební úpravy - rekonstrukce NTL plynovodu  

Vedení objížďky  bez objízdné trasy