Úplná uzavírka Pekárenská

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu vyhověl žádosti akciové společnosti Metrostav o povolení uzavírky a povolil úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Pekárenská, konkrétně v úseku ulic Pražská třída – Kostelní pro zajištění bezpečnostní manipulační plochy po dobu výstavby propojovacích mostů mezi objektem OC IGY a stavbou IGY 2 (1. etapa), dále úplnou uzavírku chodníku (podél stavby IGY 2) na Pražské třídě včetně zrušení přechodu pro chodce pro zajištění výstavby odbočovacího pruhu z Pražské třídy do ulice Pekárenská (2. etapa).

Termín:    1. etapa      4. 2. - 9. 4. 2017

                   2. etapa      27. 2. – 9. 4. 2017

Objízdná trasa:

·        ulicemi Pekárenská – Kostelní – Nerudova – Pražská třída  (ve směru k ul. Strakonická)

·        ulicemi Pekárenská -  Kostelní – Fráni Šrámka – Pražská třída (obousměrně ve směru z/do centra)

·        pro MHD – Po dobu uzavírky Pekárenské ulice bude trolejbusová linka č. 5 obousměrně odkloněna ulicemi Rudolfovská, Na Sadech a Pražská tída.

Pro zajištění obsluhy zastávek „Skuherského“, „Palackého náměstí“, „Jírovcova“ po dobu uzavírky Pekárenské ulice bude v úseku „Nádraží“ – „Strakonická – obchodní zóna“ zavedena náhradní autobusová doprava (linka č. 325035) vedená v trase Nádražní, Pekárenská, Jírovcova, Nádražní, Strakonická.

DIO 1. etapa

DIO 2. etapa