Úplná uzavírka ulice Karla Uhlíře

 

Věc: úplná uzavírka ul. K. Uhlíře, pozemku parc. č. 2440 v k. ú. České Budějovice 5 o ploše 7 m2

Termín uzavírky: od 7. 9. 2015 do 11. 9. 2015

Důvod uzavírky: stavba "Zhotovení přípojek inženýrských sítí na pozemku parc. č. 2433 v k ú. České Budějovice 5"

Vedení objížďky: bez objízdných tras