Úplná uzavírka ulice Sukova

 

V pondělí 24. 10. 2016 začnou stavební práce v ulici Sukova - v úseku Lipová - Husova. Jedná se o úpravy ulice, kdy dojde k jejímu rozšíření a k umístění nového chodníku, což souvisí se stavbou bytového domu U Kapličky.

S ukončením prací se počítá nejpozději do 30. 11. 2016. Objízdná trasa je vedena ulicí Studentská a Na Zlaté stoce. Průchod chodců v uzavřeném úseku bude umožněn.

Dopravně inženýrské opatření