Úplná uzavírka ulice U Křížku, částečná uzavírka Dobrovodské

Úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace ulice U Křížku a částečná uzavírka pozemní komunikace Dobrovodská pro stavbu ,,Přeložka STL plynovodu – Dobrovodská v rámci akce ,,D3 Úsilné – Hodějovice, přeložka VTL, STL plynovodu a přemístění VTL RS“. Termín: 24. 4. – 27. 6. 2019 – rozděleno do tří etap podle postupu prací.

- úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace ulice U Křížku v úseku 2 m, mezi ulicemi Lázeňská a Sadová v termínu 24. 4. – 26. 5. 2019 Objízdná trasa: ul. Na Lukách, Sadová, U Křížku (viz DIO)

- úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace ulice U Křížku v úseku 3 m, mezi ulicemi Lázeňská a Sadová v termínu 7. 6. – 27. 6. 2019 Objízdná trasa: ulicemi Na Lukách, Sadová, U Křížku (viz DIO)

- částečná uzavírka silnice Dobrovodská vedle křižovatky s ulicemi U Křížku v termínu 24. 4. – 26. 5. 2019 Objízdná trasa: po sousedním jízdním pruhu (viz DIO)

Stránka byla upravena 12. 4. 2019.