Upozornění na změnu v dokládání dokladů o odborné způsobilosti pro koncesované živnosti

Živnostenský úřad upozorňuje na zákon č. 292/2009 Sb., který s účinností od 1. října 2009 změnil mimo jiné i dvanáctnou část č. XIX bod 1. zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky a to tak, že lhůta 12 měsíců na doložení odborné způsobilosti osobami podnikajícími v koncesovaných živnostech s předměty podnikání Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů, se mění na 36 měsíců.