Upozornění pro občany ohledně kontroly teplovodních spalovacích zdrojů na pevná paliva

Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních:

  • kotel na pevná paliva
  • teplovodní krbová vložka na pevná paliva
  • krbová kamna s teplovodním výměníkem na pevná paliva aj.

mají ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší povinnost zajistit provedení kontroly technického stavu a provozu těchto spalovacích zdrojů odborně způsobilou osobou („revizní technik“), a to pravidelně jednou za tři roky. 

V případě nesplnění této zákonné povinnosti ukládá kontrolní orgán pokutu až do výše 20 000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí, pokud provozovatel doklad na vyžádání nepředloží.

Nabádáme občany, kteří platný doklad o kontrole nemají, aby si ho neprodleně zajistili!

Pro úplnost upozorňujeme, že kotle na pevná paliva  1. a 2. emisní třídy lze provozovat pouze do 31. srpna 2022! Dle sdělení MŽP bude v průběhu roku 2021 a 2022 možné opět žádat o kotlíkové dotace. Pro více informací sledujte informace v médiích, případně webové stránky krajského úřadu www.kraj-jihocesky.cz.

Kontakt na odborně způsobilou osobu lze najít na informačním portálu odborně způsobilých osob (https://ipo.mzp.cz).

V případě dotazu kontaktujte Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a odpadů - tel. 386 801 109, 386 801 123

Stránka byla upravena 30. 6. 2021.