Upozornění a uzavírky

Výstavba horkovodu uzavře komunikace v Havlíčkově kolonii

/ Úplně i částečně zůstanou uzavřeny pozemní komunikace v ulici Čechova a Budovcova pro realizaci stavby ,,Horkovod ČB – Havlíčkova kolonie – etapy 3, 4, 6, 7, 9“. / Více

Stavba D3 částečně uzavře Rudolfovskou

/ Částečně uzavřena zůstane od 16. září do 3. října 2019 pozemní komunikace Rudolfovská v části obce Nové Vráto - průmyslový obvod. / Více

Frekventovaná křižovatka na Dlouhé louce bude přechodně bez světel

/ V tomto týdnu budou zahájeny přípravné práce na světelně signalizačním zařízení (SSZ) v křižovatce Dlouhá louka x Husova za Dlouhým mostem. / Více

Ledenická se částečně uzavře

/ Částečnou uzavírku pozemní komunikace v silnici II/157, Ledenická v lokalitě Pohůrka vyvolala stavba s názvem Dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice – Ledenická ulice, konkrétně úprava plynovodu. / Více

Veteráni obsadí náměstí

/ Desátý ročník veteránské rallye South Bohemia Classic 2019 odstartuje v pátek 6. září 2019 z náměstí Přemysla Otakara II. / Více

Uzavírka ulice Kamarýtova

/ Další úplná uzavírka se týká pozemní komunikace v ulici Kamarýtova v Pětidomí v úseku od křižovatky s ulicí U Lávky na Vídeňském předměstí za křižovatku s ulicí Dělnická. / Více

Městské slavnosti uzavřou Sokolský ostrov

/ Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Sokolský ostrov pro konání městských historických slavností Železné a zlaté 2019 v termínu od 6. do 8. září. / Více

Uzavírka Lidické třídy

/ Úplná uzavírka pozemní komunikace, sil. č. III/00354 Lidická tř. v úseku konec náměstí Bratří Čapků – cca 70 m za ulicí Hrnčířská směr Včelná v rámci stavby ,,Rekonstrukce Lidická třída - etapa 2, část 1“. / Více

Rekonstrukce inženýrských sítí v Mánesově ulici 24.8. - 26.8.2019

/ Odbor dopravy a silničních hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace (silnice II/156) v ulici Mánesova v místě křížení s ulicí Novohradská pro zajištění rekonstrukce inženýrských sítí (8. a 9. etapa). / Více

Město lidem uzavře některé komunikace

/ Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku místních komunikací v ulicích Krajinská, Hroznová, Česká, Piaristická pro zajištění bezpečnosti účastníků společenské akce s názvem Město lidem, lidé městu 2019. / Více

Výstavba horkovodu pokračuje, uzavře ulice v Suchém Vrbném

/ Důvodem omezení dopravy je výstavba horkovodu v této lokalitě. / Více

Uzavírka Fügnerovy ulice

/ Termín uzavírky je od 9. 8. 2019 do 13. 8. 2019. / Více

V Trägerovce bude nový přechod - uzavírka

/ Podle sdělení odboru dopravy a silničního hospodářství (ODSH) bude platit od 2. září do 30. listopadu 2019 úplná uzavírka v úseku od ulice Roberta Bosche po ulici U Sokolovny v Hrdějovicích. / Více

Pokládka horkovodu uzavře některé komunikace v Havlíčkově kolonii

/ Částečná uzavírka bude v ulici Budovcova , a to v 1. etapě mezi ulicemi Čechova a Zeyerova a v 2. etapě mezi ulicemi Zeyerova a Dukelská. Úplná uzavírka se týká ulice Zeyerova v pokračování její slepé části. Úplně uzavřen bude také příjezd z ulice Budovcova k mateřské škole. / Více

Částečná uzavírka silnice č. III/14611, Dobrovodská

/ Částečně uzavřena zůstane pozemní komunikace na silnici č. III/14611, Dobrovodská v blízkosti křižovatky s ulicemi Lázeňská a U Křížku na Dobré Vodě. / Více

Část Vrchlického nábřeží dostane nový chodník

/ Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na rekonstrukci chodníku v úseku ulic U Tří lvů – Mánesova na západní straně Vrchlického nábřeží podél základní a střední průmyslové školy. / Více

Zastávky u nádraží se budou opravovat a modernizovat

/ Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulici Nádražní a Žižkova třída pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění modernizace přestupní zastávky MHD "Nádraží". / Více

Částečná uzavírka silnice č. III/14611, Dobrovodská

/ Částečně uzavřena zůstane pozemní komunikace na silnici č. III/14611, Dobrovodská v blízkosti křižovatky s ulicemi Lázeňská a U Křížku na Dobré Vodě. / Více

Modernizace Mánesovy uzavře Vrchlického nábřeží

/ Úplně uzavřena zůstane pozemní komunikace v ulici Vrchlického nábřeží v rámci realizace stavby ,,Modernizace sil. II/156 Mánesova ul., ČB - Mánesova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, chodníků a vozovky. / Více

Lidická třída bude uzavřena

/ Důvodem plánované uzavírky Lidické třídy jsou opravy povrchu komunikace a chodníku. / Více

Múzy na vodě uzavřou část nábřeží

/ dbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Zátkovo nábřeží pro realizaci akce Múzy na vodě 2019. / Více

Pokládka optokabelu omezí řidiče

/ Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje, na základě žádosti společnosti STARNET, přechodnou úpravu provozu v ulicích Resslova, Holečkova, Pražská třída a Staroměstská pro pokládku optokabelu. Práce budou probíhat vždy o víkendech. / Více

Stránky