Úprava břehových porostů na Vrchlického nábřeží

Pracovníci Povodí Vltavy, s. p. budou provádět údržbu břehových porostů vodního toku Mlýnská stoka v ulici Vrchlického nábřeží v úseku U Tří lvů – Mánesova. Akce se bude mít dvě etapy – viz DIO.

První od 7. 12. do 9. 12. a druhá od 10. 12. do 11. 12. 2020. Na místě budou osazeny dopravní značky zákaz zastavení. Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje z těchto důvodů přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulici Vrchlického nábřeží. Vše ale bude záležet na počasí, které může celou akci zdržet i její termín změnit.

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 27. 11. 2020.