Úprava koryta řeky uzavře cyklostezku

 V souvislosti s úpravami koryta  řeky Vltavy bude pro cyklisty a chodce  úplně  uzavřena stezka České Budějovice - Hluboká  nad Vltavou v úseku od  mostu  na  Strakonické  po jez v Českém Vrbném u vodáckého areálu v termínu od 29.1.2009 do 13.3.2009 .

Po stezce bude  odvážena  vytěžená  zemina  z koryta řeky.  Uzavřený úsek bude řádně označen a opatřen zábranami. 

Neznačená náhradní trasa pro pěší a cyklisty v obou směrech bude vedena přes lávku nad silnicí I/20, ulicemi Krčínova, Husova a dále po komunikaci v Českém Vrbném směrem k vodáckému areálu.