Úprava výchovy a výživy dítěte před rozvodem a po rozvodu

V případě rozchodu či rozvodu rodičů či z v případě nutnosti jakékoliv jiné úpravy poměrů k dětem (styk nezletilého s rodiči, změna příjmení, výchovná opatření, žádost o snížení či zvýšení výživného), se rodiče dostaví na oddělení sociálně právní ochrany dětí, kde jim bude poskytnuto právní poradenství.

Dozvědí se, jak v konkrétní věci postupovat, jak podat návrh k soudu, příp. sepsat návrh, eventuelně jim bude doporučena možnost obrátit se na odborná pracoviště (psychologické poradny aj.).

Před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů mají oba stejná práva i povinnosti vůči dítěti.

Doklady a informace, které musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, rodný list dítěte.
Veškeré další informace včetně formulářů vám dodají přímo na místě pracovníci magistrátu.

Kontaktní osoba

Věra Kárová
odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, budova Kněžská 19, 1. patro, č. dveří 208
tel.: 386 804 201, e-mail: KarovaV@c-budejovice.cz

Úřední hodiny

pondělí

8:00 – 17:00

středa

8:00 – 17:00

pátek

8:00 – 11:30

Dále se můžete obrátit na:

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, Nerudova 53, České Budějovice

Středisko pro mezilidské vztahy, Nádražní 47, České Budějovice