Úpravy na levobřežní bermě řeky Vltavy

Dne 29. 6. byly dokončeny úpravy vstupů do řeky Vltavy u stejnojmenného sídlitě, na kterých se podílelo město České Budějovice společně se společností Povodí Vltavy s.p.

„Snadnější vstup do řeky umožní úpravy na levobřežní bermě řeky, kde byly vytvořeny dva zálivy ve stávající regulaci ve tvaru kruhové úseče o průměru asi 15 metrů. V prostoru zálivu je počítáno s pozvolným svahem směrem k vodní hladině. Pod hladinou je doplněno stávající opevnění kamenným záhozem tak, aby bylo možné vstupovat do vody. V prostoru nad hladinou je vrstva z drobných oblázků a na zbývající ploše směrem do bermy je písek,“ říká k novinkám letošního léta náměstek primátora Petr Holický s tím, že součástí jsou také pochozí stupně pro bezpečný přístup z pobřežní stezky.

„Je třeba si uvědomit, že zlepšení podmínek vstupu se nerovná oficiálnímu koupališti. Lidé budou do vody i nadále vstupovat na vlastní nebezpečí. Na místě nebude žádný plavčík či někdo, kdo by na plavce dohlížel. To si musejí pohlídat sami,“ dodává náměstek.

Stránka byla upravena 29. 6. 2018.