Urbanisticko-architektonická soutěž: Háječek - 1. cena

Autoři soutěžního návrhu

Bc. Viktor Jindra / Brno
Bc. Štěpán Hirsch / Plzeň
Bc. Ondřej Kučera / Frýdek - Místek
Bc. Petr Fabík / Třebíč
Bc. Andrea Prajsová / Brno
Bc. L´ubomíra Olasová / Martin
Bc. Martina Štollová / Horní Bojanovice

Z textové části

„Stupeň pomalosti je přímo úměrný intenzitě paměti; stupeň rychlosti je přímo úměrný intenzitě zapomínání.“ (Milan Kundera)

Čím rychleji se změny odehrávají, tím hůře se lidé s prostory identifikují.
Historický park si svou tvář zachovává.

ŘEŠENÍ LOKALITY
Návrh Háječku spočívá ve vytvoření volné, variabilně využitelné plochy v okolí hvězdárny, která v současné době s okolím komunikuje špatně a v kontextu parku se ztrácí. Objekt letního kina s velkou hmotou stadionu působí těžkopádně a zvoleným způsobem provozu uzavřeně a nepřístupně. Uvolněním (zbouráním) se území hlavní cestou nad valem rozdělí na část klidovou (přírodní) krajinářského parku a část víceúčelově (kulturní) v návaznosti na stávající hvězdárnu.

Lokalita v soutoku dvou řek Malše a Vltavy v těsné blízkosti historického centra skýtá potenciál, který zůstává vlivem neatraktivnosti a nepřehlednosti místa nevyužitý. Polohou, tvarem i hovorovým názvem „Na špici“ se vyčleňuje od snížené části parku. Návrh podtrhuje a reaguje „aktivně“ (iniciativně) jasným vymezením, zviditelněním, provokuje, vybízí k navštívení. Odkazuje na historii, kdy se na tomto místě před výstavbou hvězdárny konala představení (divadelní, cirkusová).

Přečtěte si celou textovou část soutežního návrhu.