Urbanisticko-architektonická soutěž: Háječek - 2. cena

Autoři soutěžního návrhu

Bc. Kateřina Frejlachová / Praha
Martin Špičák / České Budějovice
Tadeáš Říha / Praha

Z textové části

Park je charakteristický svými specifickými budovami, které zde vyrostly v průběhu staletí, jednou z nich je letní biograf. Ten, na rozdíl od ostatních staveb, považujeme vzhledem k velikosti parku za předimenzovaný a jeho umístění ve stínu hokejového stadionu, kdy brání plynulému a příjemnému průběhu parku, nepovažujeme za šťastné. Proto letní kino, jako v současnosti nevyhovující, odstraňujeme. Z objektu původního kina ponecháváme pouze vysokou zeď, na kterou se v minulosti promítalo. Tato "víceúčelová zeď" může být veřejnou promítací plochou (hokejová utkání apod.), nabízí se venkovní lezecká stěna nebo jednoduše legální plocha pro sprejery. Jako obrovské plátno může posloužit i dětem ze sousedící školky. Ostatní stavby v parčíku vytvářejí i díky svému tvarosloví hravou kompozici, kterou jsme se rozhodli doplnit dvěma objekty.

Přečtěte si celou textovou část soutežního návrhu.