Urbanisticko-architektonická soutěž: Háječek - 3. cena

Autoři soutěžního návrhu

Ing. arch. Sofie Othmanová / Praha
Ing. arch. Kateřina Páterová / Prusinovice
Ing. arch. Iveta Pešková / Praha

Z textové části

Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo v centru parku vedlo nedostatečně funkčně využívané podobě. Nynější síť cest zůstává z dřívější struktury velkého parku a v současném stavu ztrácí svůj smysl. Navrhované koncepční řešení znovu vytváří ucelený charakter. Linie Krumlovských alejí rozděluje území na dvě části – exponované území směrem k řekám a vnitřní území v místě vysušeného rybníka. To je dáno i morfologií terénu. Návrh pracuje s těmito danými charakteristikami. Říčním břehům ponechává svůj přírodní charakter a hlavními aditivními zásahy jsou umístění mola na západním břehu a pěšího mostu vedoucímu na Sokolský ostrov. Vytváří se tak žádané spojení zelených ploch ve městě. Ráz Sokolského ostrova je však zcela jiný a park Háječek v návrhu nabízí návštěvníkům další možnosti.

Přečtěte si celou textovou část soutežního návrhu.