Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšenoseřadit vzestupně Kategorie Instituce
Zahájení prodloužení platnosti SP KANALIZACE A ČOV ČEŠNOVICE 30.11.2023 - 15.12.2023 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Okresní soud v Českých Budějovicích 30.11.2023 - 02.01.2024 Oznámení Státní instituce
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2137/117 v k. ú. České Budějovice 2 30.11.2023 - 17.12.2023 Pronájmy Odbor majetkový
Doručení písemnosti usnesením - Kolda Jakub 30.11.2023 - 16.12.2023 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Stavební povolení „Rudolfovská ulice (úsek Na Sadech – Nádražní)“ 30.11.2023 - 15.12.2023 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Papíren a Nemocnice - veřejné projednání 29.11.2023 - 20.01.2024 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Záměr pronájmu a budoucího prodeje části pozemku p.č. 178/11 v k.ú. České Budějovice 6 29.11.2023 - 14.12.2023 Odbor majetkový
Oznámení o uložení písemnosti 29.11.2023 - 15.12.2023 Oznámení Odbor správní
Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. České Budějovice 2 29.11.2023 - 14.12.2023 Pronájmy Odbor majetkový
Záměr výpůjčky pozemků v k.ú. České Budějovice 3 29.11.2023 - 15.12.2023 Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku prc. č. 1815/2 v k.ú. České Budějovice 4. 29.11.2023 - 16.12.2023 Pronájmy Odbor majetkový
Záměr změny v nájemní smlouvě č. 2017001939 v k.ú. České Budějovice 2 29.11.2023 - 15.12.2023 Pronájmy Odbor majetkový
Hromadný předpisný seznam na vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021 a poplatku ze psů za rok 2021 29.11.2023 - 10.01.2024 Veřejná vyhláška Státní instituce
Zřízení ochranných pásem letiště Hosín 29.11.2023 - 15.12.2023 Veřejná vyhláška Státní instituce
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Rudolfovská tř. (úsek Na Sadech - Nádražní), České Budějovice  28.11.2023 - 14.12.2023 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - Lipenská, J.Š.Baara,výstavba bytového domu,České Budějovice  28.11.2023 - 14.12.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Návrh rozpočtu příspěvkových organizací města na rok 2024 28.11.2023 - 02.01.2024 Oznámení Finanční odbor
20168/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Na Děkanských polích v Českých Budějovicích 28.11.2023 - 14.12.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH/20034/2023 Sch - stanovení místní úpravy provozu - ul. Trocnovská, U Sirkárny, Okružní 28.11.2023 - 14.12.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH/20046/2023 Sch - stanovení přechodné úpravy provozu - Rudolfovská tř., Vrbenská a na veřejně přístupné účelové komunikaci propojující pozemní komunikace v ulicích Vrbenská a Rudolfovská tř. 28.11.2023 - 14.12.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 19954/2023- ul. Dukelská, České Budějovice - stanovení přechodného dopravního značení 28.11.2023 - 14.12.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Hluboká nad Vltavou, místní část Munice 28.11.2023 - 14.12.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení písemnosti - p. Robert Windisch 28.11.2023 - 14.12.2023 Oznámení Stavební úřad
stanovení přechodné úpravy provozu - centrum - rozsvícení vánočního stromu na nám. Přemysla Otakara II. ČB - 18380/2023 27.11.2023 - 13.12.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
výzva k odstranění vozidla 6C6 9868 27.11.2023 - 29.01.2024 Oznámení Správa veřejných statků
výzva k vyzvednutí odtaženého vozidla 5P8 6263 27.11.2023 - 29.01.2024 Oznámení Správa veřejných statků
Dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2024 27.11.2023 - 01.03.2024 Oznámení Odbor kultury a cestovního ruchu
19953_2023_Stanovení přechodné úpravy provozu_rekonstrukce silnice Adamov-Hůry 27.11.2023 - 13.12.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stavební povolení - Novostavba bytového domu D+F o 63 bytech, ul. Pl. Malého 27.11.2023 - 13.12.2023 Rozhodnutí Stavební úřad
ODSH/20048/2023 stanovení přechodné úpravy v ul. Vrbenská 24.11.2023 - 11.12.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - ZEVO Vráto, ul. Okružní 24.11.2023 - 11.12.2023 Oznámení Stavební úřad
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Zóna technické vybavenosti Dasný 24.11.2023 - 11.12.2023 Oznámení Stavební úřad
Návrh rozpočtu na rok 2024 24.11.2023 - 02.01.2024 Oznámení Finanční odbor
Návrh střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026 24.11.2023 - 02.01.2024 Oznámení Finanční odbor
Opatření obecné povahy - ul. J. Opletala, České Budějovice, vyhrazené parkování 24.11.2023 - 10.12.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Suchomelská 270 24.11.2023 - 14.12.2023 Oznámení Státní instituce
INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - stavební úpravy Centra sociálních služeb v ulici Staroměstská 2469/27 České Budějovice 3 23.11.2023 - 11.12.2023 Oznámení Stavební úřad
VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - veřejné osvětlení v ulici Jeremiášova, České Budějovice 3 23.11.2023 - 11.12.2023 Oznámení Stavební úřad
Prodej pozemku p.č. 1636 v k.ú. České Budějovice 3 22.11.2023 - 14.12.2023 Prodej Odbor majetkový
Prodej části pozemku p.č. 973 v k.ú. České Budějovice 4 22.11.2023 - 14.12.2023 Prodej Odbor majetkový
Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2024 22.11.2023 - 23.02.2024 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - J. Plachty 1153/18 21.11.2023 - 15.12.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - České Budějovice 3 21.11.2023 - 09.12.2023 Oznámení Státní instituce
Aukční vyhláška č. EAS/CB/349/2023 15.11.2023 - 02.01.2024 Oznámení Státní instituce
Aukční vyhláška EAS/CB/349/2023 15.11.2023 - 02.01.2024 Oznámení Státní instituce
Aukční vyhláška č. EAS/CB/338/2023 15.11.2023 - 14.12.2023 Oznámení Státní instituce
Opatření č. 3 - příspěvek na sportovní akce 15.11.2023 - 15.12.2023 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let 14.11.2023 - 14.12.2023 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Dotační program města ČB na podporu kultury v roce 2024 14.11.2023 - 14.02.2024 Oznámení Odbor kultury
Rozpočtová opatření 09.11.2023 - 01.01.2024 Oznámení Finanční odbor

Stránky