Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšenoseřadit sestupně Kategorie Instituce
Zveřejnění - zábor veřejné zeleně 02.11.2021 - 02.11.2021
Vyhlášení nouzového stavu 26.11.2021 - 26.11.2021 Oznámení Odbor kanceláře primátora
Nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka 27.11.2021 - 27.11.2021 Oznámení Odbor kanceláře primátora
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol, školní jídelny na roky 2023 - 2025 30.11.2021 - 31.12.2022 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Dotační program města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2022 03.12.2021 - 04.03.2022 Oznámení Odbor kultury a cestovního ruchu
Informace k podání daňového přiznání 13.12.2021 - 08.02.2022 Oznámení Státní instituce
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023 až 2025 14.12.2021 - 01.01.2023 Oznámení Finanční odbor
Doručení písemnosti usnesením - Kroniková Soňa, Šortnerovi 15.12.2021 - 15.12.2021
Dotační program města České Budějovice na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028 15.12.2021 - 18.03.2022 Oznámení Odbor kultury a cestovního ruchu
Schválený rozpočet města na rok 2022 21.12.2021 - 01.01.2023 Oznámení Finanční odbor
Výzva k vyzvednutí vozidla - BMW RZ 8T4 4584 21.12.2021 - 22.02.2022 Oznámení Správa veřejných statků
Výzva k vyzvednutí vozidla Ford Transit RZ 6C5 7432 21.12.2021 - 22.02.2022 Oznámení Správa veřejných statků
Rozpočet příspěvkových organizací města České Budějovice na rok 2022 21.12.2021 - 01.01.2023 Oznámení Finanční odbor
Výběrové řízení 22.12.2021 - 02.02.2022 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 22.12.2021 - 02.02.2022 Oznámení Státní instituce
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže 23.12.2021 - 04.02.2022 Oznámení Státní instituce
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže 23.12.2021 - 04.02.2022 Oznámení Státní instituce
Veřejný popis věci - jízdní kolo zn. Apache 29.12.2021 - 30.06.2022 Oznámení Státní instituce
Změna č. 1 územního plánu Neplachov v k.ú. Neplachov 03.01.2022 - 15.02.2022 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Aukční vyhláška č. EAS/CB/7/2022 03.01.2022 - 10.02.2022 Oznámení Státní instituce
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření 2022 04.01.2022 - 01.01.2023 Oznámení Finanční odbor
Výzva - Škoda s RZ 9S6 3960 04.01.2022 - 04.03.2022 Oznámení Správa veřejných statků
Výzva - Ford s RZ 6C6 9199 04.01.2022 - 04.03.2022 Oznámení Správa veřejných statků
Výběrové řízení 05.01.2022 - 15.02.2022 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 05.01.2022 - 15.02.2022 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 05.01.2022 - 15.02.2022 Oznámení Státní instituce
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2022 06.01.2022 - 31.12.2022 Oznámení Státní instituce
Aukční vyhláška č. EAS/CB/8/2022 06.01.2022 - 16.02.2022 Oznámení Státní instituce
Změna č. 1 územního plánu Záboří v k. ú. Záboří 07.01.2022 - 15.02.2022 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Výběrové řízení 07.01.2022 - 17.02.2022 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 07.01.2022 - 17.02.2022 Oznámení Státní instituce
Zveřejnění dotačního programu na ochranu životního prostředí v roce 2022 07.01.2022 - 09.04.2022 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Dotační program města České Budějovice na podporu kultury v roce 2022 10.01.2022 - 01.02.2022 Oznámení Odbor kultury
Návrh zadání územního plánu Strýčice v k. ú. Strýčice 12.01.2022 - 14.02.2022 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Změna finančního vztahu mezi zřizovatelem a zřízenou PO 12.01.2022 - 01.01.2023 Oznámení Finanční odbor
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - kabelové vedení NN- ul. Plukovníka Malého, K Parku, Husova, Č. Budějovice 2 12.01.2022 - 28.01.2022 Rozhodnutí Stavební úřad
SCHVÁLENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU - úprava náměstí před KD Vltava, Č. Budějovice 2 12.01.2022 - 28.01.2022 Rozhodnutí Stavební úřad
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - úpravy silnice III/14322 Branišovská ul. Č. Budějovice 2 12.01.2022 - 28.01.2022 Oznámení Stavební úřad
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - novostavba bytového domu Luční jez, Č. Budějovice 2 13.01.2022 - 31.01.2022 Oznámení Stavební úřad
Rozpočtová opatření 13.01.2022 - 01.03.2022 Oznámení Finanční odbor
Rozpočtová opatření 13.01.2022 - 01.01.2023 Oznámení Finanční odbor
ODSH/202/2022 - ul. Družstevní, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení 13.01.2022 - 29.01.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Změna č. 1 územního plánu Záboří v k. ú. Záboří 13.01.2022 - 15.02.2022 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.01.2022 - 03.02.2022 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.01.2022 - 31.01.2022 Oznámení Státní instituce
Opatření obecné povahy - ul. Ant. Barcala, České Budějovice, výhrazené parkování 14.01.2022 - 30.01.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výběrové řízení 14.01.2022 - 24.02.2022 Oznámení Státní instituce
246/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Lidická tř. v Českých Budějovicích - vyhrazené parkování 14.01.2022 - 30.01.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
244/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Lidická tř. v Českých Budějovicích - vyhrazené parkování 14.01.2022 - 30.01.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - ul. K. Chocholy, České Budějovice, výhrazené parkování 17.01.2022 - 31.01.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stránky