Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšenoseřadit sestupně Kategorie Instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.03.2023 - 04.04.2023 Oznámení Státní instituce
ODSH 3726/2023- ul. Třešňová, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení 13.03.2023 - 29.03.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 3708/2023- ul. Na Nábřeží, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení 13.03.2023 - 29.03.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výzva k odstranění vozidla z komunikace CKE 5326 13.03.2023 - 15.05.2023 Oznámení Správa veřejných statků
3526/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - širší centrum města České Budějovice - Run Tour 2023 13.03.2023 - 29.03.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Usnesení, seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí - Rekonstrukce III/15523 Roudné15523 13.03.2023 - 29.03.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnutí o umístění stavby - úpravy veřejného osvětlení, Žabovřesky 13.03.2023 - 29.03.2023 Rozhodnutí Stavební úřad
ODSH/12710/2020-35 přerušení stavebního řízení "VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ HUSOVA KOLONIE U ROZUMOVA DVORA – II. ETAPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE“ SO 102 – parkovací plochy, zpevněné plochy a komunikace" 13.03.2023 - 29.03.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
3186/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Papírenská v Českých Budějovicích - nová kanalizační šachta 13.03.2023 - 29.03.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH3953/2023- ul. Brožíkova, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení 14.03.2023 - 30.03.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Aukční vyhláška č. EAS/CB/75/2023 14.03.2023 - 04.05.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.03.2023 - 04.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.03.2023 - 08.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.03.2023 - 04.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.03.2023 - 07.04.2023 Oznámení Státní instituce
pronájem pozemků Plzeňská, Průběžná 14.03.2023 - 31.03.2023 Oznámení Správa veřejných statků
výzva k odstranění vozidla 14.03.2023 - 15.05.2023 Oznámení Správa veřejných statků
2378/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Nádražní v Českých Budějovicích - zajištění výluk 14.03.2023 - 30.03.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti 14.03.2023 - 28.03.2023 Oznámení Finanční odbor
Veřejná vyhláška 14.03.2023 - 31.03.2023 Veřejné vyhlášky Finanční odbor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.03.2023 - 05.04.2023 Oznámení Státní instituce
Veřejná vyhláška 15.03.2023 - 31.03.2023 Rozhodnutí Finanční odbor
Stanovení přechodné úpravy provozu - Jírovcova, kontejner, České Budějovice 15.03.2023 - 31.03.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
3710/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Radniční, Česká v Českých Budějovicích, zábor komunikace 15.03.2023 - 31.03.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení zahájení stavebního řízení "I/20 - České Budějovice, severní spojka" 15.03.2023 - 16.04.2023 Oznámení Státní instituce
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.03.2023 - 08.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení 16.03.2023 - 03.04.2023 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.03.2023 - 05.04.2023 Oznámení Státní instituce
3417/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Nádražní v Českých Budějovicích, zábor komunikace 16.03.2023 - 01.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
4077/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Kněžská, Kanovnická, Karla IV. v Českých Budějovicích, oprava chodníku 16.03.2023 - 01.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti 16.03.2023 - 28.03.2023 Oznámení Finanční odbor
Veřejná vyhláška 16.03.2023 - 03.04.2023 Veřejné vyhlášky Finanční odbor
Stanovení přechodné úpravy provozu, ČB2,výstavba OK Branišovská, III. etapa 16.03.2023 - 01.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - Lipenská, výstavba BD, České Budějovice 17.03.2023 - 02.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - Lipenská, demontáž věžového jeřábu, České Budějovice 17.03.2023 - 02.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnutí o odvolání " Bydlení Luční jez - objekt K,L,M,N" 17.03.2023 - 03.04.2023 Veřejná vyhláška Státní instituce
4322/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Novohradská v Českých Budějovicích - zábor komunikace 17.03.2023 - 02.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Veřejná vyhláška - "Přeložka silnice II/155 a III/15522, Komařice" 17.03.2023 - 02.04.2023 Veřejná vyhláška Státní instituce
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením - prodloužení termínu dokončení stavby 20.03.2023 - 05.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Změna č. 2 Územního plánu Jivno v k. ú. Jivno 20.03.2023 - 05.04.2023 Veřejné vyhlášky Odbor územního plánování
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.03.2023 - 19.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.03.2023 - 19.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.03.2023 - 12.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.03.2023 - 12.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.03.2023 - 18.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.03.2023 - 18.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o návrhu místní úpravy - "Posunutí DZ Vlkovice" 20.03.2023 - 05.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o zahájení územního řízení - komplexní řešení návsi Planá 20.03.2023 - 05.04.2023 Oznámení Stavební úřad
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 20.03.2023 - 17.04.2023 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB 2, O. Nedbala, V. Talicha, J. Opletala, zhotovení optické sítě 21.03.2023 - 06.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stránky