Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpisseřadit sestupně Vyvěšeno Kategorie Instituce
Výzva - Audi A2 s RZ 2C8 9259 04.01.2023 - 05.03.2023 Oznámení Správa veřejných statků
Výzva - Ford Focus RZ 6C1 5254 04.01.2023 - 05.03.2023 Oznámení Správa veřejných statků
Výzva - Renault Twingo s RZ 1C8 2050 07.12.2022 - 07.02.2023 Oznámení Správa veřejných statků
Výzva - Škoda s RZ 5C2 7294 04.01.2023 - 05.03.2023 Oznámení Správa veřejných statků
Výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Bydlení Luční jez - objekt K, L, M, N 25.01.2023 - 10.02.2023 Veřejná vyhláška Státní instituce
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - kabelové vedení NN v ul. Na Zlaté stoce, České Budějovice 2 12.01.2023 - 30.01.2023 Oznámení Stavební úřad
Zahájení řízení „I/20 České Budějovice - severní spojka“ 23.01.2023 - 08.02.2023 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Zahájení stavebního řízení a řízení o dílčí změně územního rozhodnutí - I/20 České Budějovice, severní spojka 20.01.2023 - 21.02.2023 Veřejná vyhláška Státní instituce
Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - přeložka II/156 a II/157 24.01.2023 - 24.02.2023 Veřejná vyhláška Státní instituce
Záměr budoucího bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 2137/55 a 2137/81 v k.ú. České Budějovice 2 24.01.2023 - 10.02.2023 Odbor majetkový
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2634 v k.ú. České Budějovice 5 26.01.2023 - 13.02.2023 Prodej Odbor majetkový
Záměr prodeje části pozemku p.č. 702/1 v k.ú. České Budějovice 4 24.01.2023 - 10.02.2023 Prodej Odbor majetkový
Záměr prodloužení pronájmu Letního kina Háječek a změny ustanovení smlouvy o nájmu spolku Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s. 19.01.2023 - 03.02.2023 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu pozemku parkovacího stání Štítného 2-8, České Budějovice 24.01.2023 - 07.02.2023 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu pozemku parkovacího stání v objektu Štítného 2-8, České Budějovice 02.01.2023 - 31.12.2023 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu F. A. Gerstnera 1735, České Budějovice pro spol. E.ON Energie, a.s. 24.01.2023 - 08.02.2023 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr umístění 1 sloupce závěsných lodžií nad částí pozemku p.č. 2137/197 v k.ú. České Budějovice 2 25.01.2023 - 10.02.2023 Odbor majetkový
záměr změny v pronájmu části pozemku parc. číslo 2822/1 v k.ú. České Budějovice 7 25.01.2023 - 10.02.2023 Pronájmy Odbor majetkový
Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2021 17.06.2022 - 01.07.2023 Oznámení Finanční odbor
Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb 16.01.2023 - 31.07.2023 Oznámení Státní instituce
Změna č. 2 Územního plánu Střížov v k. ú. Střížov nad Malší 06.01.2023 - 23.02.2023 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Změna č. 2 Územního plánu Vitín v k. ú. Vitín 20.01.2023 - 07.03.2023 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.01.2023 - 09.02.2023 Oznámení Státní instituce
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.01.2023 - 08.02.2023 Oznámení Státní instituce
Zveřejnění dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí v roce 2023 04.01.2023 - 05.04.2023 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků 25.11.2022 - 28.01.2023 Volby Odbor správní

Stránky