Usnesení Ústřední povodňové komise - 10. června 8:00 h

  Ústřední povodňová komise s ohledem na vysoké riziko významné srážkové činnosti ve dnech 9. – 11. června 2013

I.                   bere na vědomí

aktuální informaci Českého hydrometeorologického ústavu o vysokém riziku intenzivních srážek, bouřek, rychlosti větru, sesuvů půdy a vývratů stromů;

II.                upozorňuje

a)               na možnost, že v následujících nejméně 48 hodinách hrozí na území celé České republiky nové povodňové ohrožení včetně tzv. bleskových povodní,

b)               že nadále zůstávají v platnosti nařízení vydaná usnesením Ústřední povodňové komise ze dne 7. června 2013 č. 2, tedy nařízení všem  povodňovým  komisím nesnižovat respektive zachovat protipovodňová opatření ve stávajícím stavu;  

III.             nařizuje

a)               všem povodňovým komisím, včetně těch, jejichž území dosud nebylo zasaženo povodní, zřídit nepřetržité hlídkové služby za účelem monitoringu srážek a hladin všech vodních toků,

b)               starostům obcí, pro jejichž kraje je vydaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, prověřit funkčnost místních informačních systémů – místních rozhlasů,

termín: ihned.

    Mgr. Tomáš Chalupa

    předseda Ústřední povodňové komise