Uzavírka části ulice Klaricova

 

Další uzavírka se týká ulice Klaricova v úseku od ulice Puklicova po objekt Klaricova 1062/1. Z důvodu rekonstrukce horkovodu na Pražském předměstí bude tato část uzavřena od 19.5. do 7.6.2015.

Jako objízdné trasy budou využity přilehlé místní komunikace ulic Pekárenská, Jírovcova a Nerudova.