Uzavírka části ulice Milady Horákové

Z důvodu opravy povrchu ulice Milady Horákové dojde k její uzavírce v úseku od ulice Evžena Rošického po ulici Antonína Barcala. Tato oprava povrchu je realizována v souvislosti s budovanou stavbou propojení M. Horáková -  Strakonická a konkrétně se jedná o položení tzv. tichého asfaltu.

Termín uzavírky je naplánován od 3.4. do 30.4.2018. Oprava povrchu bude realizována ve dvou etapách. První etapa bude od 3.4.2018 do 15.4.2018. Jde o úsek mezi okružní křižovatkou M. Horákové – E. Rošického a křižovatkou s ulicí N. Frýda. Druhá etapa bude bezprostředně navazovat a potrvá do 30.4.2018. Časový předěl mezi první a druhou etapou může být ovlivněn průběhem stavebních prací, proto je třeba, aby řidiči dbali zvýšené opatrnosti a důsledně se řídili přechodným dopravním značením.

Průjezd uzavřeným úsekem bude vozidlům MHD umožněn. Během první etapy dojde k dočasnému posunutí obou zastávek „Máj – Milady Horákové“, a to do prostoru mezi vyústění obou konců ulice N. Frýda.

Při pokládkách obrusných vrstev bude obousměrně dočasně zrušena zastávka „Máj - Milady Horákové“ a trasa linky 21 bude vedena obousměrným odklonem Větrnou ulicí. Jako náhradní budou sloužit zastávky ve Větrné ulici.

Pokládka obrusných vrstev je v první etapě naplánována na sobotu 14. a neděli 15. dubna 2018. Ve druhé etapě pak na neděli 29. dubna 2018.

 

- Značená objízdná trasa po celou dobu uzavírky je vedena ulicí Ant. Barcala, Větrná a ulicí E. Rošického.

- Ulice N. Frýda je ponechána ve stávajícím dopravním režimu, kdy část ulice je jednosměrná. Zpřístupnění obou konců ulice N. Frýda je u obou etap zajištěno přes parkoviště, jež je      umístěno souběžně s ulicí M. Horákové, tato trasa není značená.

- Výjezd z parkoviště prodejny PENNY bude ve druhé etapě umožněn pouze příčným přejetím ulice M. Horákové do ulice Prachatická a bude se jednat o jednosměrku. Příjezd na parkoviště PENNY bude ve druhé etapě možný jen vjezdem z ulice Ant. Barcala.

DIO 1

DIO 2

DIO 3

DIO 4

DIO 5

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 28. 3. 2018.