Uzavírka - centrum města - 31.8.2018 - 2.9.2018 - Město lidem, lidé městu

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku místních komunikací v ulicích Krajinská, Hroznová, Česká, Piaristická, Radniční a Panská pro zajištění bezpečnosti účastníků společenské akce „Město lidem, lidé městu 2018“ v souladu s přílohou – DIO.

Termín: od 31.8.2018, 6:00 hodin do 2.9.2018, 12:00 hodin.

Objízdná trasa: není stanovena.

DIO

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 22. 8. 2018.