Uzavírka cyklostezky na konci Rožnova a Roudenské cesty

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povolil uzavírku veřejně přístupné účelové komunikace a Roudenské cesty, což je propojka mezi Lidickou třídou a obcí Roudné a také cyklostezky podél Lidické  z důvodu realizace přípravných stavebních prací souvisejících s výstavbou Jižní tangenty.

Termín uzavírky je od 29. 3. 2021 do 31. 10. 2021.

Dopravně inženýrské opatření viz příloha.

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 30. 3. 2021.