Uzavírka - Dvořákova, Žižkova třída (pouze částečná), Kasárenská - výstavba horkovodů

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje částečné a úplné uzavírky na pozemních komunikacích v ulicích Dvořákova, Kasárenská a Žižkova třída z důvodu výstavby horkovodních rozvodů, která bude realizována po etapách.

Objízdné trasy: viz přiložené DIO