Uzavírka frekventované křižovatky "Diamant"

Ředitelství silnice a dálnic ČR opraví  značně poškozenou křižovatku  silnic I/3 a I/20 „Diamant“  ( Strakonická x Levobřežka) . Z důvodu frézování vozovky a pokládky nových asfaltobetonových krytů bude toto frekventované místo od 17.11. do 23.11. 2010 uzavřeno. Práce budou prováděny ve dvou etapách,  nejprve po polovinách silnice  se zachováním přímých směrů  po jednom jízdním pruhu. Připojovací pruhy budou v I. etapě omezeny částečně a ve II.etapě  zavřeny úplně. Připojení bude  možné po Husově třídě a přes křižovatku v Českém Vrbném. Lze očekávat  výrazně vyšší zatížení objížďkových tras , proto by účastníci silničního provozu měli zvýšit pozornost. Termín opravy je omezen na nejkratší možnou dobu a částečně do dnů pracovního volna.