Uzavírka III/00354 v místě železničního přejezdu Včelná

 

Další úplná uzavírka se týká silnice č. III/00354 v místě křížení se železniční tratí v obci Včelná. Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu dojde k jeho uzavření od 24. 8. nepřetržitě do 31. 8. 2016.

Vedení objízdné trasy pro veškerou dopravu:

Od křižovatky silnice Lidická x Mánesova - Mánesova –silnice č. I/3 Na Dlouhé louce - Litvínovická - silnice v Boršově nad Vltavou - křižovatka v obci Včelná. V opačném směru bude objízdná trasa totožná.

Vedení objízdné trasy autobusů veřejné silniční dopravy: 

Autobusy budou uzavřený úsek objíždět po neznačené objízdné trase silnice č. III/00354 – dále po komunikaci vedoucí podél železniční trati k železniční stanici Boršov n/Vltavou - silnice směr Včelná (obousměrně).

Vedení objízdné trasy autobusů MHD:

Silnice č. III/00354 - komunikace vedoucí podél železniční trati k železniční stanici Boršov n/Vltavou- silnice č. III/14325 směr Boršov nad Vltavou (obousměrně).

Úsek zastávka MHD "Včelná, Točna" - "Boršov nad Vltavou železniční stanice" bude obsluhován kyvadlovou dopravou.

Po dobu uzavírky bude dočasně zrušena obousměrně zastávka MHD Včelná  (náhradní zastávka obousměrně v Nádražní ulici).

DIO 1

DIO 2

DIO 3