Uzavírka III/0341 Hlinsko - Třebotovice - upozornění

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje žadateli, kterým je EUROVIA CS, a.s., úplnou uzavírku silnice č. III/0341 v katastrálním území Hlinsko, Třebotovice v době od 7. 5. do 31. 5. 2015. Důvodem je modernizace silnice č. III/0341 Hlinsko – Třebotovice. Práce budou probíhat ve 3 etapách.

Objízdná trasa: viz příloha (DIO)

Ve směru na Dubičné: křižovatka silnic III/0341 a III/14611 směr Dobrá Voda – křižovatka silnic III/14611 x Hlinecká , Vrbenská, Vodní, Rudolfovská – křižovatka Rudolfovská x silnice III/0341 směr Dubičné.

Ve směru na Třebotovice: křižovatka silnic III/0341 x Rudolfovská - Rudolfovská, Vodní, Vrbenská, Hlinecká – křižovatka Hlinecká x III/14611 směr Dobrá Voda – Třebotovice.