Uzavírka komunikace - Koroseky - Vrábče - upozornění

Ve dnech od 2. dubna do 11. dubna 2015 bude úplně uzavřena silnice II/143 v místech křížení s železniční tratí v obcích Koroseky a Vrábče Zastávka z důvodu rekonstrukce železničních přejezdů v rámci akce „Revitalizace trati České Budějovice – Volary“.

Linková autobusová doprava a výlukové autobusy Českých drah budou mít vlastní objízdnou trasu na komunikaci Zastávka – Pod Třebištěm, která bude pro ostatní vozidla uzavřena, viz. příloha DIO BUS. Vlastní uzavírka a objízdné trasy pro ostatní vozidla jsou značené viz. příloha DIO Koroseky – Vrábče.