Uzavírka komunikace - Roudné - Plavská - napojení kanalizačního řadu - upozornění

 

Z důvodu realizace další etapy výstavby kanalizačního řadu v obci Roudné bude v termínu od 8. do 10. 5. 2015 uzavřena silnice Plavská v obci Roudné na úrovni místní komunikace Jakubova. Současně bude z důvodu koordinace, zamezení dalších dopravních omezení po zprůjezdnění silnice Plavská v Novém Roudném a nutnosti napojení kanalizace obce Roudné na kanalizaci v Novém Roudném ve stejném termínu uzavřena ulice Na Děkanských polích v místě křížení se silnicí Plavská. Stavební práce na propojení kanalizačních řadů budou realizovány uprostřed předmětné křižovatky. Trasa MHD bude vedena po trojúhelníku silnic Roudenská, Plavská a Vidovská s náhradní zastávkou v jednom směru v blízkosti křižovatky Plavská x Vidovská. Točna na Děkanských polích nebude obsluhována.

Objízdné trasy budou značeny dle dopravně inženýrského opatření. Směr Roudné po silnici Lidická třída a dále po propojce mezi Lidickou a obcí Roudné. Směr České Budějovice po silnici Vidovská a Novohradská.

Následně bude od 11. 5. do 20. 5. 2015 uzavřena silnice Vidovská v obci Roudné z důvodu opravy povrchu vozovky. Objízdná trasa bude vedena po silnici Roudenská a Plavská.