Uzavírka komunikace v Novém Roudném

 

Na základě žádosti firmy STRABAG a.s., která realizuje stavbu Nové Roudné – III. etapa, Otakara Březiny, bude uzavřena část ulice Na Děkanských polích, konkrétně v úseku mezi napojením ulice Otakara Březiny a železničním přejezdem. Tato uzavírka potrvá od 24.10. do 5.12.2017. V tomto časovém úseku se zde bude provádět výstavba nového kanalizačního a vodovodního řadu, veřejného osvětlení, chodníků a dojde i na úpravu stávající komunikace.

DIO